Pravila o korištenju kolačića

Dobrodošli na našu stranicu

Stranica www. janssenmed.hr je u vlasništvu Johnson&Johnson S.E. d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska. Svrha ovog dokumenta je informirati korisnike o pravilima vezanim za prikupljanje podataka o korisnicima pomoću kolačića i drugih tehnologija za prikupljanje podataka.

Obveza ishođenja suglasnosti za prikupljanje podataka pomoću kolačića je u skladu s EU regulativom.

S obzirom na EU regulativu, subjekti koji pohranjuju kolačiće na računalima posjetitelja moraju pružiti korisnicima jasne i razumljive informacije o načinu na koji se kolačići koriste na stranici te moraju ishoditi njihovu „suglasnost“ za takvo postupanje.

Poduzeli smo slijedeće korake kako bi zadovoljili gore navedeno:

 • identificirali smo kolačiće i ostale tehnologije za prikupljanje podataka koje koristi ova stranica, svrhu za koju se koriste, koliko dugo se pohranjuju i koji je njihov izvor (isključivo posjećena stranica ili treće strane).
 • procijenili smo do koje mjere korištenje kolačića može biti u suprotnosti s očekivanjima korisnika u svezi zaštite njihove privatnosti, na temelju tipova prikupljenih podataka navedenih u točki (i).

 • pružili smo „jasne i razumljive“ informacije o kolačićima do mjere koja odgovara prirodi ugrožavanja privatnosti vezano za određeni kolačić.

 • odlučili smo o odgovarajućem načinu za ishođenje suglasnosti od korisnika za korištenje kolačića, ovisno o svrsi kolačića i mjere do koje ne predstavljaju prijetnju ugrožavanja privatnosti korisnika. Obveza ishođenja suglasnosti ne primjenjuje se na određene vrste kolačića. U takvim slučajevima ne zahtijeva se izražavanje suglasnosti.

Načini ishođenja suglasnosti od korisnika stranice za korištenje kolačića.

Europski standardi koji definiraju načine ishođenja suglasnosti za korištenje kolačića i ostalih sličnih tehnologija za prikupljanje podataka (kao što su pikseli za praćenje i skripte pretraživača) nastavljaju se razvijati. Najpouzdaniji način iz pravne perspektive je ishođenje izričite prethodne suglasnosti od korisnika (tzv. „opt-in“). Međutim, ovakvo rješenje može biti nezgodno za korisnike te imati negativan učinak na legitimno prikupljanje podataka.

Alternativno rješenje se temelji na pretpostavci da je dovoljna prešutna suglasnost, koja se izražava prihvaćanjem kolačića nakon primitka jasnih informacija vezanih za mehanizme prikupljanja podataka, te jednostavna, lako dostupna metoda blokiranja tih mehanizama. Posjetitelj stranice može pristati na određene načine prikupljanja podataka i odbiti ostale načine.

Odgovarajući način ishođenja suglasnosti za korištenje određenog mehanizma za prikupljanje podataka ovisi o razini prijetnje ugrožavanja privatnosti korisnika uzimajući u obzir slijedeće informacije:

 • subjekt koji prikuplja podatke (posjećena stranica ili treća strana),

 • vrsta prikupljenih podataka,

 • svrha u koju se podaci koriste,

 • razdoblje čuvanja podataka,

 • priroda stranice koja prikuplja podatke.

U slučaju načina prikupljanja podataka koji zahtijevaju korisničku suglasnost, primjenjujemo troredni pristup:

 • načini prikupljanja podataka koji u manjoj mjeri prijete ugrožavanju privatnosti: na jasan način informiramo korisnike o korištenim mehanizmima za prikupljanje podataka i omogućujemo lagan način za onemogućavanje tih mehanizama; činjenica da korisnik to nije napravio, tretira se kao izraz suglasnosti

 • načini prikupljanja podataka koji u prosječnoj mjeri prijete ugrožavanju privatnosti: primjenjujemo isti pristup kao i u gore navedenom slučaju te također informiramo korisnike o korištenim mehanizmima za prikupljanje podataka na odgovarajućim lokacijama na stranici (npr. oko ciljanih oglasa ili drugih elemenata stranice koji zahtijevaju korištenje određenih mehanizama za prikupljanje podataka)

 • načini prikupljanja podataka koji u velikoj mjeri prijete ugrožavanju privatnosti: primijenit će se mehanizam koji se koristi za ishođenje prethodne suglasnosti (na primjer oglas koji zahtijeva od korisnika izražavanje suglasnosti za korištenje određenih mehanizama za prikupljanje podataka).

Informiranje o vrstama korištenih mehanizama za prikupljanje podataka, ne o određenim mehanizmima: S obzirom da stranice koriste puno mehanizama za prikupljanje podataka, Prilog A ne razmatra određene mehanizme i ne procjenjuje mjeru do koje određeni mehanizmi predstavljaju prijetnju za korisničku privatnost. Umjesto toga, prikazuje određene kategorije mehanizama (npr. „kolačići koji se koriste u oglasima“, „kolačići koji se koriste za analizu“, itd.) i procjenjuje svaku od kategorija u smislu mjere prijetnje za korisničku privatnost. Na taj način je omogućeno informiranje korisnika o korištenim načinima prikupljanja podataka na jednostavniji i jasniji način.

NAPOMENA: Procjena mehanizama za prikupljanje podataka koje koristi ova stranica prikazana je u Prilogu A. Prilog A sadrži informacije o svrhama u koje se koristi te metode, koliko dugo će podaci biti pohranjeni i kako se ti mehanizmi mogu onemogućiti (dio „Kako blokirati“).

Poveznice na druge stranice

Ova stranica može sadržavati poveznice na druge stranice. Molimo da budete svjesni da mi ne kontroliramo mehanizme za prikupljanje korisničkih podataka koje te stranice koriste te da se ova Pravila o kolačićima ne primjenjuju na te druge stranice.

Kontakt

Ako imate pitanja, komentare ili nedoumice vezane za ova pravila i za mehanizme za prikupljanje korisničkih podataka ili prakse ove stranice, molimo kontaktirajte nas na:

Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6H, 10020 Zagreb

Izmjene Pravila o korištenju mehanizama za prikupljanje korisničkih podataka

Ako su ova Pravila o kolačićima izmijenjena, revidirana verzija će biti objavljena na ovoj stranici.