Pravni uvjeti

PRAVNI UVJETI

Pristupanje i korištenje ove internetske stranice znači da ste bezuvjetno pristali na uvjete korištenja. Ukoliko kao korisnik ne pristajete na ta pravila, trebali biste odmah prestati koristiti tu internetsku stranicu.

Ovu internetsku stranicu izrađuje i nadzire tvrtka Johnson & Johnson S.E. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H.

Ova internetska stranica je namijenjena korisnicima u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj ove internetske stranice je zaštićen autorskim pravima u Republici Hrvatskoj i međunarodnim pravom. Ispis, umnožavanje i druge vrste korištenja materijala s ove stranice može biti samo u nekomercijalne svrhe i za privatnu upotrebu. Izmjene i daljnja reprodukcija sadržaja ove stranice nije dozvoljena. Nije dozvoljeno umnožavanje i korištenje sadržaja ove stranice ni na koji način. Zaštitni znakovi, nazivi, grafički prikazi i ostala prava intelektualnog vlasništva kao što izumi i industrijski dizajni, korišteni ili prikazani na ovoj stranici, zaštićeni su zakonom u Republici Hrvatskoj i međunarodnim zakonima. Zabranjeno ih je koristiti na bilo koji način bez prethodne pismene suglasnosti Johnson & Johnson S.E. d.o.o ili je u suprotnom ništavna.

Johnson & Johnson S.E. d.o.o ulaže veliki napor da ova stranica sadrži aktualne i ispravne informacije, ali ne jamči niti osigurava njezinu ispravnost, aktualnost i cjelovitost. Johnson & Johnson S.E. d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost za odluke koje donose korisnici na temelju informacija sadržanih na ovoj stranici niti za posljedice upotrebe tih informacija, za štetu, gubitak ili povredu koje korisnici ili treće strane mogu pretrpjeti direktno ili indirektno, niti za negativan učinak koji može proizaći iz korisničkog pristupa ili nemogućnosti pristupa na stranicu.

Ova stranica može sadržavati poveznice ili reference i na druge stranice, ali Johnson & Johnson S.E. d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost za njihove sadržaje ili korištenje tih sadržaja od strane korisnika. Svaka poveznica na drugu stranicu omogućena je isključivo radi korisnika ove stranice.

Informacije dobivene od korisnika ove stranice, uključujući pitanja, komentare, prijedloge ili slične informacije koje se tiču proizvoda ili aktivnosti Johnson & Johnson S.E. d.o.o , ne smatraju se povjerljivima i Johnson & Johnson S.E. d.o.o nema nikakvu obvezu prema takvim informacijama (u daljnjem tekstu Materijali). Ukoliko korisnik objavi Materijale na ovoj stranici, korisnik jamči da korištenje tih Materijala od strane Johnson & Johnson S.E. d.o.o ili trećih strana neće prekršiti prava tih korisnika ili trećih strana. Objavljivanjem Materijala na ovoj stranici, ili prenošenjem, korisnik podrazumijeva odgovornost za njihov sadržaj i informacije, uključujući istinitost i ispravnost. Po objavljivanju Materijala na ovoj stranici, korisnik jamči Johnson & Johnson S.E. d.o.o i članovima grupe Johnson & Johnson besplatnu dozvolu za korištenje Materijala bez ograničenja u okviru vremena i prostora u slijedećim područjima upotrebe: reprodukcija ili umnožavanje tehnikama kao što su ispis, reprografija, magnetsko ili digitalno snimanje, stavljanje na domaće i strano tržište, posuđivanje ili unajmljivanje izvornika ili preslika, diseminacija, uključujući javno objavljivanje, prikazivanje, izlaganje, ponavljanje, emitiranje, ponovno emitiranje na bilo koji način i s bilo kojom tehnikom, uključujući stavljanje na raspolaganje na način da svatko ima pristup u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Nadalje, korisnik jamči Johnson & Johnson S.E. d.o.o i članovima grupe Johnson & Johnson pravo na korištenje te ovlašćuje treće strane da koriste derivativno autorsko pravo i osobno autorsko pravo na zaštićeni rad sadržan u Materijalima, te da koriste takav zaštićeni rad bez ukazivanja na autora. Korisnik je suglasan da Johnson & Johnson S.E. d.o.o i članovi grupe Johnson & Johnson na neograničeno vrijeme koriste sve informacije, koncepte, ideje, znanje, vještine i tehnike sadržane u Materijalima u bilo koju svrhu, uključujući za razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže takve informacije, te u promotivne materijale Johnson & Johnson S.E. d.o.o. i članova grupe Johnson & Johnson. Korisnik nema pravo na naknadu za gore navedeno niti za davanje gore navedene dozvole.

Johnson & Johnson S.E. d.o.o . zadržava pravo ukloniti, izmijeniti ili zamijeniti sadržaj ove stranice u svakom trenutku, iz bilo kojeg razloga, bez obveze obavještavanja korisnika.

Korištenje ove stranice od strane korisnika nakon što je Johnson & Johnson S.E. d.o.o proveo određene izmjene, tumačit će se da je korisnik pristao na takve izmjene.

Johnson & Johnson S.E. d.o.o također ima pravo onemogućiti pristup određenim dijelovima ove stranice, ako njihovo korištenje predstavlja kršenje mjerodavnih zakona, ovih uvjeta, pravila društvene koegzistencije ili dobre prakse.

Korištenjem ove stranice, korisnik se obvezuje poduzeti samo one radnje koje su u skladu s mjerodavnim zakonima, pravilima društvene koegzistencije i dobrom praksom.

Svi osobni podaci koji se nalaze na ovoj stranici obrađuju se prema uvjetima definiranim u Pravilima o privatnosti.

Sukladno Zakonu o lijekovima (NN 76/13) i Zakonu o izmjenama Zakona o lijekovima (NN 90/14) te Pravilnika o farmakovigilanciji (NN 83/13), Johnson & Johnson S.E. d.o.o. prikuplja informacije o mogućim nuspojavama lijekova od Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Način izvještavanja o mogućim nuspojavama opisan je na početnoj stranici ove internetske stranice na kartici Kontakt.

Informacije koje se nalaze na ovoj stranici ne predstavljaju ponudu u okviru tumačenja zakona Republike Hrvatske.

© Copyright: Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Posljednje ažuriranje: 1. prosinca 2017.


PRAVILA O PRUŽANJU USLUGA VEZANIH ZA INTERNETSKU STRANICU
JANSSEN MEDICAL CLOUD

I. Opće odredbe

Ova Pravila (u daljnjem tekstu „Pravila“) definiraju pravila za korištenje usluga (u daljnjem tekstu „Usluge“) koje pruža pružatelj usluga preko internetske stranice na adresi www.janssenmed.hr. (u daljnjem tekstu „Stranica“) korisnicima (u daljnjem tekstu „Korisnici“).

Pružatelj usluga je Johnson & Johnson S.E. d.o.o , sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H a, upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080342340 OIB: 10216651302, e-mail adresa: info@janssenmed.hr (u daljnjem tekstu „Pružatelj usluge“).

Pružanje Usluga od strane Pružatelja usluge se sastoji od stavljanja Korisnicima na raspolaganje slijedećeg preko Stranice:

  • informacije o proizvodima Pružatelja usluge,
  • informacije o materijalima u elektronskom obliku
  • ostali materijali vezani za djelatnosti Pružatelja usluge.

Korisnici ove Stranice mogu pristupiti ovim Pravilima u svakom trenutku preko poveznice koja se nalazi na dnu strane, koja je dostupna na svakoj strani Stranice, te ih ispisati.

Pružatelj usluge nije pružatelj internetske usluge. Za korištenje ove Stranice potreban je uređaj s pristupom na internet. Funkcionalnosti koje nudi ova Stranica mogu se koristiti u potpunosti uz uvjet da korisničko računalo zadovoljava relevantne tehničke zahtjeve određene u dijelu VII ovih Pravila. Korisnik ove Stranice je isključivo odgovoran za osiguranje tehničke usklađenosti između svog računala i ove Stranice.

Pružatelj usluge zadržava pravo prekinuti, povući ili izmijeniti funkcionalnosti ove Stranice iz pravnih i tehničkih razloga, kao što su:

  • zaštita privatnosti i podataka ili druge pravne okolnosti vezane za sadržaj ili funkcioniranje Stranice;
  • tehničke poteškoće vezane za funkcioniranje ove Stranice ili interneta.

Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za nedostupnost ove Stranice iz razloga koji su izvan njegove kontrole te zbog neočekivanih okolnosti.

Pružatelj usluge zadržava pravo obustaviti ili prekinuti pružanje usluga u svakom trenutku i iz bilo kojeg razloga. Registrirani Korisnici će o tome biti na vrijeme obaviješteni.

II. Registracija na Stranicu

Stranica je dostupna samo registriranim Korisnicima. Samo oni Korisnici koji imaju dozvolu za obavljanje liječničke prakse na području Republike Hrvatske, dobivene sukladno mjerodavnim zakonima, imaju pravo se registrirati na ovu Stranicu. Registracija na ovu Stranicu uvjetovana je čitanjem i prihvatom ovih Pravila te pristajanjem na obradu osobnih podataka od strane Pružatelja usluge, kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, poslovni broj telefona te naziv i adresa subjekta gdje se obavlja liječnička praksa, što omogućuje registraciju i korištenje ove Stranice.

Za registraciju na ovu Stranicu, Korisnik ispunjava obrazac za registraciju, navodeći istinite, točne i aktualne podatke, osobito ime i prezime, adresa e-pošte, broj telefona, poslovni broj telefona te naziv i adresa subjekta gdje se obavlja liječnička praksa.

Korisnik je dužan redovno ažurirati podatke koje je naveo tijekom registracije ukoliko su se isti i promijenili. Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za posljedice koje mogu nastati uslijed navođenja neistinitih podataka ili uslijed ne ažuriranja.

Korisnik je dužan čuvati svoju zaporku tajnom te je odgovoran za posljedice korištenja te zaporke od strane trećih strana.

Ova Stranica, zahvaljujući sustavu za provjeru autentičnosti, osigurava Korisnicima registraciju i prijavu na Stranicu preko društvenih mreža kao što su Facebook ili LinkedIn. To je lagan i siguran način prijave na Stranicu bez potrebe za kreiranjem nove zaporke za Stranicu.

Ukoliko su podaci koje je Korisnik naveo tijekom registracije obmanjujući, nepotpuni ili netočni, Pružatelj usluge je ovlašten ukloniti račun s takvim podacima i otkazati registraciju. U tom slučaju, Korisnik nema pravo na žalbu protiv Pružatelja usluge za gore navedeno uklanjanje računa i otkazivanje registracije.

Pružatelj usluge smije zahtijevati, iz sigurnosnih ili ostalih organizacijskih ili tehničkih razloga, da Korisnici promijene svoje zaporke koje koriste za pristup na Stranicu.

Korisnik ovlašćuje Pružatelja usluge za korištenje svih sredstava potrebnih za verifikaciju njegovog identiteta i titule za obavljanje liječničke prakse.

Zabranjeno je koristiti račune drugih Korisnika Stranice ili prosljeđivati korisnički račun drugim osobama.

III. Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti su dostupna preko poveznice Pravila o privatnosti.

IV. Pravila za korištenje Stranice i sprečavanje zloupotrebe

Korisnici bi trebali koristiti Stranicu u svrhu navedenu u dijelu 1. To znači da Korisnici ne smiju koristiti Stranicu u nijednu drugu svrhu.

Korisnici ne smiju koristiti nečasne načine pri korištenju ove Stranice. Nadalje, zabranjeno je poduzimati bilo kakve radnje koje mogu rezultirati prekidom ili ometanjem funkcioniranja Stranice.

Pružatelj usluge zadržava pravo odbiti ili osporiti pristup Korisnika na Stranicu ili na neki njezin dio, ako korisničko djelovanje uzrokuje povredu Pravila. Osoba na koju se bilo primijenilo odbijanje ili osporavanje ne smije se ponovno registrirati na Stranicu ili ju koristiti bez prethodne suglasnosti Pružatelja usluge.

V. Odgovornost Pružatelja usluge

Pružatelj usluge je odgovoran za ispravan rad svih funkcionalnosti ove Stranice.

Činjenica da stranice trećih strana sadrže poveznice na ovu Stranicu ne znači da Pružatelj usluge dopušta ili je odgovoran za funkcioniranje takvih stranica ili za njihov sadržaj.

Ukoliko neka treća strana koristi korisnički račun, Korisnik je isključivo odgovoran za aktivnosti te treće strane, bez obzira ima li ovlasti pristupiti tom računu, te je Korisnik dužan nadoknaditi Pružatelju usluge svaku štetu koja je na bilo koji način povezana s pristupanjem treće strane korisničkom računu, te će na taj način štititi Pružatelja usluge.

Pružatelj usluge nije dogovoran za kršenje svojih obveza prema ovim pravilima, a koji su uzrokovani razlozima za koje nije odgovoran.

Pružatelj usluge nije odgovoran za moguće gubitke ili štetu koju je Korisnik pretrpio kao posljedica više sile, nestanka električne energije, radnih sporova, zakona i propisa, nemarnosti ili ne djelovanja ovlaštenih tijela, kvarova na telekomunikaciji ili kašnjenja i kvarova uzrokovanih od trećih strana. U tim slučajevima, Pružatelj usluge zadržava pravo otkazati ili prekinuti rad Stranice bez stvaranja bilo kakve obveze.

Pružatelj usluge nije odgovoran za kvar uređaja ili softvera koji koristi, bez obzira na njihovo mjesto upravljanja, a što može onemogućiti pristup na Stranicu ili kontakt između Korisnika i Stranice.

VI. Intelektualno vlasništvo

Sva autorska prava, tržišni znakovi i ostala prava intelektualnog vlasništva koja se tiču ove Stranice ostaju isključivo vlasništvo Pružatelja usluge. Bez prethodne pismene suglasnosti od Pružatelja usluge, nitko ne smije umnožavati, objavljivati, prikazivati u javnosti niti kreirati izvedenice na osnovi ove Stranice ili nekih drugih materijala dobivenih sa Stranice.

Zabranjeno je koristiti prava intelektualnog vlasništva u vlasništvu Pružatelja usluge u svrhu drugačiju od one usko vezane za korištenje Stranice sukladno ovim Pravilima.

VII. Prigovori

Svi prigovori o Stranici mogu se prijaviti na bilo koji način, uključujući i na adresu elektronske pošte info@janssenmed.hr

Prigovor mora sadržavati barem ime i prezime i prijavu podnositelja prigovora kao i detaljan opis i razlog prigovora.

Prigovori će se ispitati odmah po primitku, prema redoslijedu njihovog zaprimanja.

Osoba koja podnosi prigovor bit će obaviještena o rezultatima ispitivanja prigovora na isti način na koji je prigovor podnesen ili mailom na adresu navedenu u prigovoru.

VIII. Tehnički zahtjevi

Ispravno korištenje Stranice moguće je samo ako korisnički ICT sustav zadovoljava slijedeće minimalne zahtjeve:

  • korisničko računalo/tablet/smartphone je povezan na Internet linijom minimalne širine ISDN-a od 1,5 Mb/s,
  • Korisnik koristi posljednju verziju jednog od slijedećih pretraživača: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, ili Safari, uz aktualnu ekstenziju Adobe Flash Player,
  • Računalo s najmanje 2,33 GHz ili brže, x86-kompatibilan procesor ili 1,6 GHz ili 1,6 GHz Intel® Atom™ procesor ili brže za netbookove, 1 GB RAM.

IX. Osobni podaci

Operator prikupljenih podataka je Johnson & Johnson S.E. d.o.o , Oreškovićeva 6H, Zagreb. Prikupljeni podaci će se obrađivati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka kako bi se administrirao korisnički račun na stranicama, u svrhu informiranja, u statističke svrhe, kao i za tržište, korisničko ponašanje i u svrhu istraživanja.

Korisnički osobni podaci neće se objavljivati drugim subjektima.

Uz dodatnu suglasnost, Korisnik će primiti gore navedene informacije na navedenu e-mail adresu ili broj telefona.

Korisnik ima pravo pristupati svojim podacima i ispravljati ih. Podaci se prikupljaju na dobrotvornoj bazi.

X. Završne odredbe

Pružatelj usluge zadržava pravo dodijeliti trećoj strani neka od ili sva prava i obveze prema ovim Pravilima, a koja proizlaze iz funkcioniranja ove Strance. Bez pismene suglasnosti Pružatelja usluge, Korisnik nema pravo dodijeliti niti prenijeti prava i obveze koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz korištenja ove Stranice.

Ukoliko pojedine odredbe iz ovih Pravila postanu nevažeće ili neprovedive prema mjerodavnim zakonima, neće utjecati na važenje i provedivost ostalih odredbi.

Pružatelj usluge može isključiti ili zatvoriti korisnički račun i odbiti daljnje pružanje usluge, ako Korisnik krši Pravila ili ako Pružatelj usluge vjeruje da radnje poduzete od strane Korisnika mogu rezultirati u pravnoj odgovornosti za Korisnika ili treće strane.