Obavijest o obradi osobnih podataka –
Zdravstveni radnici iz IQVIA baze podataka

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. brine o vašoj privatnosti i želi da znate na koji smo način primili, kako koristimo, obrađujemo i otkrivamo vaše osobne podatke. Zahvaljujemo vam na suradnji i na povjerenju koje nam ukazujete te se veselimo našem budućem angažmanu koji će omogućiti pomoć pacijentima kojima je ona potrebna.

Sažetak

Vaše osobne podatke primili smo od treće osobe te ćemo ih kombinirati s drugim osobnim podacima koje imamo iz različitih izvora kako bismo sastavili vaš profil. Taj profil koristimo kako bismo upravljali svojim odnosom s vama i pružili vam informacije u skladu s našom donjom Obavijesti o privatnosti. Vaše osobne podatke dijelit ćemo sa svojim podružnicama, pružateljima usluga i ostalim trećim osobama. Vaši osobni podaci bit će preneseni u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, uključujući Sjedinjene Američke Države, koje mogu imati drugačija pravila o zaštiti podataka od onih u vašoj zemlji.

Možete nam se obratiti ako želite pristupiti svojim osobnim podacima, promijeniti ih ili ukloniti. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Obavijest o privatnosti

Prikupljanje podataka

Kako bismo ostvarili svoj legitimni interes i uključili se s vama u različite poslovne aktivnosti, poput istraživanja i razvoja, medicinske edukacije i znanstvene komunikacije, prodaje i marketinga, tvrtka Johnson & Johnson S.E. d.o.o. primila je vaše osobne podatke od tvrtke koja pruža podatke, kao što je IQVIA. To uključuje podatke poput podataka za kontakt, podatak o obrazovanju, akademskih podataka i podataka o zanimanju. Kako gradimo svoj odnos s vama, možemo primiti više osobnih podataka o vama ili od vas samih ili tako da su generirani tijekom naših osobnih interakcija s vama. Također možemo prikupljati vaše osobne podatke putem tehnologija za praćenje, kao što su kolačići i pikseli za praćenje elektroničke pošte kada koristite naše online usluge. Također možemo primiti vaše osobne podatke od profesionalnih pružatelja podataka kao što je Veeva Link te od ostalih trećih osoba, uključujući ali ne ograničavajući se na medicinske i akademske internetske stranice, online reklamne servise, društvene medije kao što je npr. LinkedIn.

Kombiniramo i analiziramo podatke kako bismo sastavili vaš profil, kako bismo bolje vodili svoje interakcije s vama i pružili vam personalizirano iskustvo koje je najbolje prilagođeno vašim interesima i potrebama. Primjerice, vaš profil omogućuje nam da se bolje pripremimo za sastanke i interakcije s vama, da personaliziramo marketinške komunikacije u skladu s vašim aktivnostima i temama od interesa te da procijenimo ispunjavate li uvjete za potencijalne suradnje i angažmane. U slučaju da nam pružite usluge, takav profil također nam pomaže da procijenimo točnu naknadu za ove usluge i izračunamo poštenu tržišnu vrijednost. Možemo se koristiti naprednim tehnologijama, kao što je umjetna inteligencija, primjerice strojno učenje, koji pomažu u kreiranju i korištenju ovih profila, međutim, ako se i koriste, oni neće zamijeniti ljudske odluke u upravljanju našim odnosima s vama.

Ova obavijest pruža vam početne informacije o našoj obradi podataka, a ako želite saznati više o svim našim aktivnostima obrade osobnih podataka koje mogu biti relevantne za vas ili ako želite biti u toku s razvojem naših aktivnosti obrade, možete provjeriti našu politiku privatnosti koja je dostupna na https://www.janssenmedicalcloud.com/en-us/visit-your-country-site (odaberite svoju zemlju/jezik, politika privatnosti nalazi se na dnu stranice).

Otkrivanje podataka

Vaše osobne podatke otkrivamo našim podružnicama u svrhe opisane u ovoj Obavijesti o privatnosti. Popis naših podružnica dostupan je na www.investor.jnj.com/sec.cfm (kliknite na poveznicu na obrazac 10K, Prilog 21, pod „SEC podnesci“). Johnson & Johnson S.E. d.o.o. je pravna osoba odgovorna za upravljanje zajednički korištenim osobnim podacima.

U skladu s poslovnim svrhama opisanima u odjeljku 1., moguće je da ćemo vaše osobne podatke dijeliti s našim partnerima s kojima upravljamo zajedničkim brendovima i zajedničkim marketingom, pružateljima usluga kao što su tehnološke i digitalne/marketinške/putničke agencije, platforme reklamnih servisa, s istraživačkim i kolaboracijskim partnerima te partnerima s kojima dijelimo licence, zdravstvenim ustanovama, konzultantima i savjetnicima, revizorima te s bilo kojom trećom osobom uključenom u događaj reorganizacije, pripajanja, divestiranja, zajednički pothvat, ustupanje, prijenos ili drugačije raspolaganje ukupnošću ili dijelom poslovanja, imovine ili dionica. Uz to, vaše podatke možemo otkriti regulatornim ili drugim zakonskim tijelima kada to zakon zahtijeva.

Vaša prava privatnosti

Imate pravo zatražiti uvid, primiti strojno čitljiv primjerak ili ažurirati svoje osobne podatke; ako nemamo drugi valjani interes ili pravnu osnovu, također imate pravo zatražiti ograničenje ili uložiti prigovor na našu obradu vaših osobnih podataka u određenu svrhu, poput online oglašavanja, ili zatražiti od nas da izbrišemo vaše osobne podatke. Za sve osobne podatke koje obradimo na temelju vašeg pristanka imate pravo povući svoj pristanak u bilo koje vrijeme. Kontaktirajte nas na: DL-JNJSI-JanssenInfo@ITS.JNJ.com

Prekogranični prijenos

Uporaba i otkrivanje osobnih podataka opisanih u ovoj Obavijesti o privatnosti može uključivati prijenos podataka u područja nadležnosti koja se nalaze izvan vaše zemlje prebivališta, uključujući i Sjedinjene Američke Države, koja mogu imati drugačija pravila o zaštiti podataka nego vaša zemlja. Kada prenosimo vaše osobne podatke u zemlje koje Europska komisija ne smatra adekvatnima, osiguravamo postojanje adekvatnih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka, kao što je uporaba EU standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija. Primjerak ovih mjera možete dobiti tako da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka odgovornom za vašu zemlju ili regiju, ovisno o primjenjivosti, na emeaprivacy@its.jnj.com

Čuvanje podataka

Vaše ćemo osobne podatke čuvati onoliko dugo koliko je potrebno ili dozvoljeno s obzirom na svrhu(e) u koju(e) su prikupljeni. Kriteriji na temelju kojih određujemo razdoblja čuvanja uključuju: (i) imamo li s vama trenutni odnos i pružamo li vam kakvu uslugu; (ii) postoji li zakonska obveza da čuvamo vaše podatke; i (iii) je li čuvanje uputno s obzirom na naš pravni položaj (primjerice, s obzirom na primjenjive zastare, parnice ili regulatorne istrage).

Službenik za zaštitu podataka

Ako imate pitanja o našoj praksi zašite privatnosti, uključujući i kako određujemo da se možemo osloniti na naše legitimne interese kao pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka odgovornom za vašu zemlju ili regiju, ovisno o primjenjivosti, na emeaprivacy@its.jnj.com

Podnošenje pritužbe

Možete podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji ili regiji. Podaci za kontakt dostupni su ovdje: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Ažuriranje ove Obavijesti o privatnosti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu Obavijest o privatnosti. Bilo kakve promjene ove Obavijesti o privatnosti imat će učinak tek nakon što objavimo revidiranu Obavijest o privatnosti. Obavijestit ćemo vas o bitnim ažuriranjima naše Obavijesti o privatnosti. Vaše korištenje naših usluga nakon takvih promjena znači da prihvaćate revidiranu Obavijest o privatnosti. Preporučujemo da redovito pregledate našu Obavijest o privatnosti kada posjećujete naše servise. Ova pravila posljednji put su ažurirana 1. listopada 2023.

CP-416046 CRO-eOT-003-11/10/2023 - October 2023